Cháo Nhật linh hoa Food

CHÁO THỊT HEO

CHÁO THỊT HEO

22.000₫
CHÁO CÁ QUẢ

CHÁO CÁ QUẢ

22.000₫
CHÁO THỊT ẾCH

CHÁO THỊT ẾCH

22.000₫
CHÁO CÁ CHÉP

CHÁO CÁ CHÉP

22.000₫
CHÁO THỊT GÀ

CHÁO THỊT GÀ

22.000₫
CHÁO THỊT BÒ

CHÁO THỊT BÒ

27.000₫
CHÁO TÔM

CHÁO TÔM

27.000₫
CHÁO LƯƠN

CHÁO LƯƠN

27.000₫
CHÁO TIM LỢN

CHÁO TIM LỢN

27.000₫
CHÁO SÒ ĐIỆP

CHÁO SÒ ĐIỆP

32.000₫
CHÁO CÁ HỒI

CHÁO CÁ HỒI

32.000₫
CHÁO HẢI SÂM

CHÁO HẢI SÂM

32.000₫
CHÁO CUA BIỂN

CHÁO CUA BIỂN

32.000₫
CHÁO THỊT GÀ ÁC

CHÁO THỊT GÀ ÁC

32.000₫
CHÁO BÀO NGƯ

CHÁO BÀO NGƯ

50.000₫

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

icon-cart0 Giỏ hàng có sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền giỏ hàng: